ExtractText

PngViewOptions.ExtractText property

Metin ayıklamayı etkinleştirir.

public bool ExtractText { get; set; }

Notlar

Görüntü üzerine seçilebilir metin katmanı eklemek istediğinizde bu seçenek yararlı olabilir.

Ayrıca bakınız