ExtractText

PngViewOptions.ExtractText property

Aktiverar textextraktion.

public bool ExtractText { get; set; }

Anmärkningar

Det här alternativet kan vara användbart när du vill lägga till valbart textlager över bilden.

Se även