PresentationOptions

PresentationOptions class

Ger alternativ för att rendera presentationsalternativ.

public class PresentationOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
PresentationOptions() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
Resolution { get; set; } Upplösning för bilder i presentationen (endast för HTML/PDF-rendering).

Se även