Resolution

PresentationOptions.Resolution property

Sunum içindeki görüntüler için çözünürlük (yalnızca HTML/PDF oluşturma için).

public Resolution Resolution { get; set; }

Ayrıca bakınız