RenderHiddenColumns

SpreadsheetOptions.RenderHiddenColumns property

Gizli sütunların oluşturulmasını etkinleştirir.

public bool RenderHiddenColumns { get; set; }

Ayrıca bakınız