CountColumnsPerPage

SpreadsheetOptions.CountColumnsPerPage property

Çalışma sayfası sayfalara bölünürken sütunlar her sayfaya eklenecek sayılır.

public int CountColumnsPerPage { get; }

Ayrıca bakınız