Width

Tile.Width property

Döşemenin piksel cinsinden genişliği.

public int Width { get; }

Ayrıca bakınız