StartPointY

Tile.StartPointY property

Çizimde döşemenin başladığı en düşük sol noktanın Y koordinatı.

public int StartPointY { get; }

Ayrıca bakınız