Folders

OutlookViewInfo.Folders property

Outlook Veri dosyasının içerdiği klasörlerin listesi.

public List<string> Folders { get; set; }

Ayrıca bakınız