Line

Line class

Tek satır içeren görece konumlandırılmış dikdörtgeni temsil eder.

public class Line : TextElement<string>

yapıcılar

İsim Tanım
Line() Yeni örneğini başlatırLine sınıf.
Line(string, double, double, double, double, List<Word>) Yeni örneğini başlatırLine sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
Height { get; set; } Öğeyi içeren dikdörtgenin yüksekliği (piksel cinsinden).
Value { get; set; } Öğe değeri.
Width { get; set; } Öğeyi içeren dikdörtgenin genişliği (piksel olarak).
Words { get; set; } Satırın içerdiği kelimeler.
X { get; set; } Sayfa düzeninde öğe içeren dikdörtgenin başladığı en yüksek sol noktanın X koordinatı.
Y { get; set; } Sayfa düzeninde öğe içeren dikdörtgenin başladığı en yüksek sol noktanın Y koordinatı.

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Geçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür.

Ayrıca bakınız