Character

Character class

Tek karakter içeren görece konumlandırılmış dikdörtgeni temsil eder.

public class Character : TextElement<char>

yapıcılar

İsim Tanım
Character() Yeni örneğini başlatırCharacter sınıf.
Character(char, double, double, double, double) Yeni örneğini başlatırCharacter sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
Height { get; set; } Öğeyi içeren dikdörtgenin yüksekliği (piksel cinsinden).
Value { get; set; } Öğe değeri.
Width { get; set; } Öğeyi içeren dikdörtgenin genişliği (piksel olarak).
X { get; set; } Sayfa düzeninde öğe içeren dikdörtgenin başladığı en yüksek sol noktanın X koordinatı.
Y { get; set; } Sayfa düzeninde öğe içeren dikdörtgenin başladığı en yüksek sol noktanın Y koordinatı.

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Geçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür.

Ayrıca bakınız