Page

Page class

Görüntülenebilen tek bir sayfayı temsil eder.

public class Page

yapıcılar

İsim Tanım
Page() Yeni örneğini başlatırPage sınıf.
Page(int, bool) Yeni örneğini başlatırPage sınıf.
Page(int, string, bool) Yeni örneğini başlatırPage sınıf.
Page(int, bool, int, int) Yeni örneğini başlatırPage sınıf.
Page(int, bool, int, int, List<Line>) Yeni örneğini başlatırPage sınıf.
Page(int, string, bool, int, int) Yeni örneğini başlatırPage sınıf.
Page(int, string, bool, int, int, List<Line>) Yeni örneğini başlatırPage sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
Height { get; set; } JPG veya PNG olarak görüntülerken sayfanın piksel cinsinden yüksekliği.
Lines { get; set; } Metin Çıkarma etkinken JPG veya PNG olarak görüntülerken sayfanın içerdiği satırlar.
Name { get; set; } Çalışma sayfası veya sayfa adı.
Number { get; set; } Sayfa numarası.
Visible { get; set; } Sayfa görünürlük göstergesi.
Width { get; set; } JPG veya PNG olarak görüntülerken sayfanın piksel cinsinden genişliği.

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Geçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür.

Ayrıca bakınız