CadViewInfo

CadViewInfo class

CAD çizimi için görünüm bilgilerini temsil eder.

public class CadViewInfo : ViewInfo

yapıcılar

İsim Tanım
CadViewInfo(FileType, List<Page>, List<Layer>, List<Layout>) Yeni örneğini başlatırCadViewInfo sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
FileType { get; set; } Dosyanın türü.
Layers { get; set; } CAD çiziminin içerdiği katmanların listesi.
Layouts { get; set; } CAD çiziminin içerdiği düzenlerin listesi.
Pages { get; set; } Görüntülenecek sayfaların listesi.

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Geçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür.

Ayrıca bakınız