ViewInfo

ViewInfo constructor

Yeni örneğini başlatırViewInfo sınıf.

public ViewInfo(FileType fileType, IList<Page> pages)
Parametre Tip Tanım
fileType FileType Dosyanın türü.
pages IList`1 Görüntülenecek sayfaların listesi.

istisnalar

istisna şart
ArgumentNullException ne zaman atıldıfileType boş.
ArgumentNullException ne zaman atıldıpages boş.

Ayrıca bakınız