Quality

JpgViewOptions.Quality property

Kwaliteit van het uitvoerbeeld; Geldige waarden liggen tussen 1 en 100; Standaardwaarde is 90.

public byte Quality { get; set; }

Zie ook