Quality

JpgViewOptions.Quality property

Çıktı görüntüsünün kalitesi; Geçerli değerler 1 ile 100 arasındadır; Varsayılan değer 90.

public byte Quality { get; set; }

Ayrıca bakınız