Resolution

PresentationOptions.Resolution property

Resolutie voor afbeeldingen in presentatie (alleen voor HTML/PDF-weergave).

public Resolution Resolution { get; set; }

Zie ook