Resolution

PresentationOptions.Resolution property

Upplösning för bilder i presentationen (endast för HTML/PDF-rendering).

public Resolution Resolution { get; set; }

Se även