TextOverflowMode

TextOverflowMode enumeration

Definierar textspillningsläge för att rendera kalkylarksdokument till HTML.

public enum TextOverflowMode

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Overlay 0 Lägg över nästa celler även om de inte är tomma.
OverlayIfNextIsEmpty 1 Lägg bara över nästa celler om de är tomma.
AutoFitColumn 2 Expandera kolumner så att de passar texten.
HideText 3 Dölj översvämningstext.

Se även