PageRotations

ViewOptions.PageRotations field

De paginarotaties.

public readonly Dictionary<int, Rotation> PageRotations;

Opmerkingen

In het geval dat beideWatermark EnPageRotations zijn opgegeven, dan wordt het watermerk toegepast op de geroteerde pagina’s.

Zie ook