PageRotations

ViewOptions.PageRotations field

Sidrotationerna.

public readonly Dictionary<int, Rotation> PageRotations;

Anmärkningar

Om bådaWatermark ochPageRotations är specificerade än att vattenstämpeln kommer att appliceras på de roterade sidorna.

Se även