RotatePage

ViewOptions.RotatePage method

Past rechtsom draaien toe op de pagina.

public void RotatePage(int pageNumber, Rotation rotation)
Parameter Type Beschrijving
pageNumber Int32 Het paginanummer.
rotation Rotation De rotatiewaarde.

Uitzonderingen

uitzondering voorwaarde
ArgumentException Wanneer gegooidpageNumber kleiner is dan of gelijk is aan nul.
ArgumentException Gegooid bij rotatie voor de pagina met nummerpageNumber werd al toegevoegd.

Zie ook