RotatePage

ViewOptions.RotatePage method

Tillämpar medurs rotation på sidan.

public void RotatePage(int pageNumber, Rotation rotation)
Parameter Typ Beskrivning
pageNumber Int32 Sidnumret.
rotation Rotation Rotationsvärdet.

Undantag

undantag skick
ArgumentException Kastas närpageNumber är mindre eller lika med noll.
ArgumentException Kastas vid rotation för sidan med nummerpageNumber har redan lagts till.

Se även