TopMargin

WebDocumentOptions.TopMargin property

De afstand (in punten) tussen de bovenrand van de pagina en de bovengrens van de hoofdtekst. De standaardwaarde is 72 punten.

public float TopMargin { get; set; }

Zie ook