TopMargin

WebDocumentOptions.TopMargin property

Sayfanın üst kenarı ile gövde metninin üst sınırı arasındaki mesafe (puan olarak). Varsayılan değer 72 puntodur.

public float TopMargin { get; set; }

Ayrıca bakınız