TopMargin

WebDocumentOptions.TopMargin property

Avståndet (i poäng) mellan sidans övre kant och den övre gränsen för brödtexten. Standardvärdet är 72 poäng.

public float TopMargin { get; set; }

Se även