LeftMargin

WordProcessingOptions.LeftMargin property

De afstand (in punten) tussen de linkerrand van de pagina en de linkergrens van de hoofdtekst.

public float? LeftMargin { get; set; }

Opmerkingen

Standaard wordt de waarde voor de linkermarge gebruikt die is ingesteld in de pagina-instelling van het brondocument.

Zie ook