RenderTrackedChanges

WordProcessingOptions.RenderTrackedChanges property

Maakt weergave van bijgehouden wijzigingen (revisies) mogelijk.

public bool RenderTrackedChanges { get; set; }

Zie ook