EnableOpenTypeFeatures

WordProcessingOptions.EnableOpenTypeFeatures property

Deze optie schakelt spatiëring en andere OpenType-functies in bij het renderen van Arabische, Hebreeuwse, Indiase scripts, Latijnse of Cyrillische scripts.

public bool EnableOpenTypeFeatures { get; set; }

Zie ook