Line

Line class

Representerar relativt placerad rektangel som innehåller en enda linje.

public class Line : TextElement<string>

Konstruktörer

namn Beskrivning
Line(string, double, double, double, double, IList<Word>) Initierar ny instans avLine class.

Egenskaper

namn Beskrivning
Height { get; } Höjden på rektangeln som innehåller elementet (i pixlar).
Value { get; } Elementvärdet.
Width { get; } Bredden på rektangeln som innehåller elementet (i pixlar).
Words { get; } Orden som raden innehåller.
X { get; } X-koordinaten för den högsta vänstra punkten på sidlayouten där rektangeln som innehåller elementet börjar.
Y { get; } Y-koordinaten för den högsta vänstra punkten på sidlayouten där rektangeln som innehåller elementet börjar.

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.

Se även