Page

Page class

Representerar en sida som kan visas.

public class Page

Konstruktörer

namn Beskrivning
Page() Initierar ny instans avPage class.
Page(int, bool) Initierar ny instans avPage class.
Page(int, string, bool) Initierar ny instans avPage class.
Page(int, bool, int, int) Initierar ny instans avPage class.
Page(int, bool, int, int, List<Line>) Initierar ny instans avPage class.
Page(int, string, bool, int, int) Initierar ny instans avPage class.
Page(int, string, bool, int, int, List<Line>) Initierar ny instans avPage class.

Egenskaper

namn Beskrivning
Height { get; set; } Höjden på sidan i pixlar när den visas som JPG eller PNG.
Lines { get; set; } Raderna som sidan innehåller när den visas som JPG eller PNG med aktiverad textextraktion.
Name { get; set; } Kalkylbladet eller sidnamnet.
Number { get; set; } Sidnumret.
Visible { get; set; } Sidans synlighetsindikator.
Width { get; set; } Sidans bredd i pixlar när den visas som JPG eller PNG.

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.

Se även