CadViewInfo

CadViewInfo class

Representerar vyinformation för CAD-ritning.

public class CadViewInfo : ViewInfo

Konstruktörer

namn Beskrivning
CadViewInfo(FileType, IList<Page>, IList<Layer>, IList<Layout>) Initierar ny instans avCadViewInfo class.

Egenskaper

namn Beskrivning
FileType { get; } Typen av fil.
Layers { get; } Listan över lager som ingår i CAD-ritningen.
Layouts { get; } Listan över layouter som finns i CAD-ritningen.
Pages { get; } Listan över sidor att visa.

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.

Se även