Character

Character class

Representerar relativt placerad rektangel som innehåller ett enda tecken.

public class Character : TextElement<char>

Konstruktörer

namn Beskrivning
Character(char, double, double, double, double) Initierar ny instans avCharacter class.

Egenskaper

namn Beskrivning
Height { get; } Höjden på rektangeln som innehåller elementet (i pixlar).
Value { get; } Elementvärdet.
Width { get; } Bredden på rektangeln som innehåller elementet (i pixlar).
X { get; } X-koordinaten för den högsta vänstra punkten på sidlayouten där rektangeln som innehåller elementet börjar.
Y { get; } Y-koordinaten för den högsta vänstra punkten på sidlayouten där rektangeln som innehåller elementet börjar.

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.

Se även