X

TextElement<T>.X property

X-koordinaten för den högsta vänstra punkten på sidlayouten där rektangeln som innehåller elementet börjar.

public double X { get; set; }

Se även