ForRenderingByScaleFactor

CadOptions.ForRenderingByScaleFactor method

Yeni örneğini başlatırCadOptions ölçek faktörüne göre işleme sınıfı.

public static CadOptions ForRenderingByScaleFactor(float scaleFactor)
Parametre Tip Tanım
scaleFactor Single 1’den büyük değerler çıktı sonucunu büyütür; 0 ile 1 arasındaki değerler çıktı sonucunu daha küçük yapacaktır.

Geri dönüş değeri

Yeni örneğiCadOptions ölçek faktörüne göre işleme için sınıf.

Ayrıca bakınız