RenderLayouts

CadOptions.RenderLayouts property

CAD belgesindeki paftaların işlenip işlenmeyeceğini belirtir.

public bool RenderLayouts { get; set; }

Notlar

Bu seçenek yalnızca yerleşimleri destekleyen CAD çizimleri için geçerlidir.DXF ,DWG ,DWT , VeDWF ve ayrıcaDWFX ; Varsayılan olarak yalnızca Model oluşturulur.

Ayrıca bakınız