Tiles

CadOptions.Tiles property

Oluşturulacak çizim bölgeleri.

public IList<Tile> Tiles { get; set; }

Notlar

Bu seçenek yalnızca şunlar için desteklenir:DWG VeDWT dosya türleri. RenderLayouts VeLayoutName döşemelerle oluşturulurken seçenekler göz ardı edilir.

Ayrıca bakınız