EmailOptions

EmailOptions constructor

Yeni örneğini başlatırEmailOptions sınıf.

public EmailOptions()

Ayrıca bakınız