DateTimeFormat

EmailOptions.DateTimeFormat property

Saat Biçimi (Zaman Dilimi dahil edilebilir) örneğin: ‘AA gün yyyy SS:dd tt’, ayarlanmamışsa - geçerli sistem biçimi kullanılır

public string DateTimeFormat { get; set; }

Ayrıca bakınız