FileName

FileName class

Filnamnet.

public class FileName

Konstruktörer

namn Beskrivning
FileName(string) Initierar ny instans avFileName class.

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.

Fält

namn Beskrivning
static readonly Empty Det tomma filnamnet.
static readonly Source Namnet på källfilen.

Se även