OutlookOptions

OutlookOptions class

Ger alternativ för att rendera Outlook-datafiler.

public class OutlookOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
OutlookOptions() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
AddressFilter { get; set; } E-postadressen som används för att filtrera meddelanden efter avsändare eller mottagare.
Folder { get; set; } Namnet på mappen (t.ex. inkorg, skickat objekt eller raderade objekt) som ska återges.
MaxItemsInFolder { get; set; } Det maximala antalet meddelanden eller objekt som kan renderas från en mapp.
TextFilter { get; set; } Nyckelorden som används för att filtrera meddelanden.

Se även