DisableCharsGrouping

PdfOptions.DisableCharsGrouping property

Sayfa oluşturulurken karakterlerin konumlandırılması sırasında maksimum hassasiyeti korumak için karakter gruplamasını devre dışı bırakır.

public bool DisableCharsGrouping { get; set; }

Ayrıca bakınız