EnableLayeredRendering

PdfOptions.EnableLayeredRendering property

HTML’de işlenirken metin ve grafiklerin orijinal PDF belgesinde z sırasına göre işlenmesini sağlar.

public bool EnableLayeredRendering { get; set; }

Notlar

Varsayılan olarak metin ve grafikler HTML’ye tek bir katman olarak işlenir.

Ayrıca bakınız