RenderTextAsImage

PdfOptions.RenderTextAsImage property

Bu seçenek olarak ayarlandığındadoğru , metin çıktıda bir görüntü olarak işlenir HTML. Metni seçilemez yapmak veya karakterlerin işlenmesini düzeltmek ve HTML’nin PDF gibi görünmesini sağlamak için bu seçeneği etkinleştirin. Varsayılan değer:YANLIŞ .

public bool RenderTextAsImage { get; set; }

Notlar

Bu seçenek, HTML’ye dönüştürülürken desteklenir.

Ayrıca bakınız