CountColumnsPerPage

SpreadsheetOptions.CountColumnsPerPage property

Kolumnerna räknas in på varje sida när kalkylbladet delas upp i sidor.

public int CountColumnsPerPage { get; }

Se även