StartPointY

Tile.StartPointY property

Y-koordinaten för den lägsta vänstra punkten på ritningen där brickan börjar.

public int StartPointY { get; }

Se även