Folders

ArchiveViewInfo.Folders property

Arşiv dosyasının içerdiği klasörler.

public List<string> Folders { get; set; }

Ayrıca bakınız