Layers

CadViewInfo.Layers property

CAD çiziminin içerdiği katmanların listesi.

public List<Layer> Layers { get; set; }

Ayrıca bakınız