CadViewInfo

CadViewInfo constructor

Yeni örneğini başlatırCadViewInfo sınıf.

public CadViewInfo(FileType fileType, List<Page> pages, List<Layer> layers, List<Layout> layouts)
Parametre Tip Tanım
fileType FileType Dosyanın türü.
pages List`1 Görüntülenecek sayfaların listesi.
layers List`1 CAD çiziminin içerdiği katmanların listesi.
layouts List`1 CAD çiziminin içerdiği katmanların listesi.

istisnalar

istisna şart
ArgumentNullException Ne zaman atıldıfileType boş.
ArgumentNullException Ne zaman atıldıpages boş.
ArgumentNullException Ne zaman atıldılayers boş.
ArgumentNullException Ne zaman atıldılayouts boş.

Ayrıca bakınız