EndDate

ProjectManagementViewInfo.EndDate property

Projenin tamamlanacağı tarih saat.

public DateTime EndDate { get; set; }

Ayrıca bakınız